3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi netice bildirgesi gösterildi

18.12.2021
3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi netice bildirgesi gösterildi


3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi sonuç bildirgesi yayınlandı

Söz mevzusu çalışmalarla ilgili olarak bir sonraki zirveye kadar olan 2022 – 2026 periyodu için bir ortak fiil planı belirlenerek, bu fiil planları “Sulh, Güvenlik ve Yönetişim, Tecim, Yatırım ve Endüstri, Eğitim, BTİ becerileri, Gençlik ve Hanım Gelişimi, Altyapı Geliştirme ve Ziraat, Dayanıklı Sıhhat Sistemlerinin Teşvik Edilmesi şeklinde 5 başlık altında toplandı.  

KORONAVİRÜS VURGUSU

Bildirgede koronavirüs salgınına da vurgu yapılmış oldu. Koronavirüs salgınının Afrika halkları ve ekonomileri üstündeki yıkıcı tesirini hafifletme hususundaki kararlılık yeniden edilerek, “Bilhassa tedavi ve aşılara erişiminde meydana gelen Şimal-Cenup ayrımının boyutu karşısında derin kaygı duyuyoruz. Bu tür kaynakların daha adil şekilde paylaşımının mecburi olduğuna ve normale dönüşün hızlandırılması hususunda ciddi tesiri olacağına inanıyor, bizlere artan seviyede sıkıntılı sınamalar sunan mevcut küresel ortamda, etkin oldukca taraflılığın sağlanmasını teminen karşılıklı ve eş güdümlü bir yaklaşımla beraber çalışmaya yönelik taahhüdümüzü yeniliyor, insan hakları, insan onuru ve hepimiz için eşit fırsatlara dayalı daha barışçıl, adil, istikrarlı ve müreffeh bir dünya için emin bir arayışla oldukca taraflı forumlarda birbirine daha yakınlaşan tutumlara yönelik taahhütte bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi.

KÜRESEL ISINMA

Afrika’nın iklim değişikliğinde en oldukca etkilenen kıtalardan biri olduğuna dikkat çekilen netice bildirgesinde, Afrika’nın küresel emisyonlara minimum katkıda olmasına karşın iklim değişikliğinin etkilerinden en oldukca etkilenen kıtalardan biri olduğu açıklandı. Gelişmiş ülkelere de bu mevzuda çağrıda bulunulan bildirgede, “Gelişmiş ülkeleri, anlamlı tesir azaltma eylemleri, benimsemeler ve afet risk yönetimi için 2025 yılına kadar 100 milyar dolarlık senelik iklim finansmanı hedefine ulaşmaya ve iklim değişikliğine karşı kuvvetli bir küresel yanıtın önünü açacak olan bu hedefi gelecek yıllarda hızlandırmaya kuvvetle çağırıyoruz” denildi.

FİLİSTİN DEVLETİ 

Bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasına verilen destek sunar mevzusuna da yer verilen netice bildiresinde, “Arap-İsrail çatışmasının, başkenti Doğu Kudüs olan, Haziran 1967 sınırlarına haiz, bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasını sağlamak amacıyla, Afrika Birliği Asamblesi Bildirisi, internasyonal hukuk ilkeleri ve ilgili tüm Birleşmiş Milletler kararları uyarınca barışçıl yollarla çözümüne olan desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz” ifadelerine yer verildi. 

 SONUÇ BİLDİRGESİ 

Bildirgede şu ifadelere yer verildi:

  “Biz, üçüncü Afrika-Türkiye Ortaklık Zirvesi için 18 Aralık 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti’nin İstanbul kentinde bir araya gelen Kıta’yı ve Afrika Birliği’ni ve kurumlarını temsil eden Afrika Devlet ve Hükümet Başkanları ve Kurul Başkanları ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı; 19 Ağustos 2008 tarihinde İstanbul’da düzenlenen Birinci Türkiye-Afrika İşbirliği Zirvesinde kabul edilen Afrika-Türkiye Ortaklığına İlişkin İstanbul Bildirisinde ve 21 Kasım 2014 tarihinde Ekvator Ginesi’nin Malabo kentinde düzenlenen İkinci Afrika-Türkiye Ortaklık Zirvesi Bildirisinde belirtilen amaç ve ilkeleri hatırlayarak; Afrika Ülkelerinin ve Türkiye’nin ulaşmış olduğu ortaklaşa iş düzeyini takdir ediyoruz. Bu ortaklaşa iş öteki hususlar meyanında, Devlet ve Hükümet Başkanları düzeyinde ziyaretlerin ortak ilişkilere kazandırdığı ivme, ek olarak Afrika Ülkeleri ile Türkiye içinde diplomatik temsilcilik sayısının artırılması yöntemiyle itimat ve saygı, mütekabiliyet ve karşılıklı yarar üstüne bina edilmiştir. Zirve tarafınca kabul edilen Türkiye-Afrika Ortaklığı 2015-2020 Ortak Uygulama Raporunu memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye’nin, OECD standartlarına nazaran hesaplanan, 2015-2019 yılları aralığında Afrika Kıtası’na yapmış olduğu kalkınma yardımının 968 Milyon ABD doları olduğu ve Malabo Zirvesi’nden bu yana 1 milyar ABD dolarını büyük seviyede aştığı yönündeki değerlendirmesini dikkate alıyor; Kovid-19 salgınının halklarımız ve ekonomilerimiz üstündeki yıkıcı tesirini hafifletme hususundaki kararlılığımızı yeniden ediyor, bilhassa tedavi ve aşılara erişiminde meydana gelen Şimal-Cenup ayrımının boyutu karşısında derin kaygı duyuyoruz. Bu tür kaynakların daha adil şekilde paylaşımının mecburi olduğuna ve normale dönüşün hızlandırılması hususunda ciddi tesiri olacağına inanıyor; Bizlere artan seviyede sıkıntılı sınamalar sunan mevcut küresel ortamda, etkin oldukca taraflılığın sağlanmasını teminen karşılıklı ve eşgüdümlü bir yaklaşımla beraber çalışmaya yönelik taahhüdümüzü yeniliyor; insan hakları, insan onuru ve hepimiz için eşit fırsatlara dayalı daha barışçıl, adil, istikrarlı ve müreffeh bir dünya için emin bir arayışla oldukca taraflı forumlarda birbirine daha yakınlaşan tutumlara yönelik taahhütte bulunuyoruz.  Bu zor ortamda, her iki tarafın devletlerinin ve halklarının çıkarları için işbirliğimizi daha da güçlendirmeyi ve derinleştirmeyi taahhüt ediyoruz. Bu amaçla aşağıdaki hususları vaat ediyoruz: Ortaklığımızı, bilhassa Türkiye, Afrika Ülkeleri ve Afrika Birliği’nin katılımıyla gerçekleştirilecek, uygulanabilir ve yerinde üçlü projeleri ve her ülkenin bireysel gereksinimlerine nazaran daha iyi uyarlanan programları çoğaltarak yeni bir seviyeye taşımayı, böylece Afrika Birliği’nin mevcut kurallarını uygularken işbirliğimizin verimliliğini ve sürdürülebilirliğini artırmayı; Birleşmiş Milletler 2030 Gündemini de dikkate alarak, Afrika Birliğinin 2063 Gündem Belgesi ve Birinci On Senelik Uygulama Planında yer edinen kıta için öncelikli programlarının uygulanmasına kayda kıymet seviyede katkıda bulunacak ortak eylemlere odaklanmayı. 7. Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin (UNFCCC) tam olarak uygulanması mevzusundaki taahhüdümüzü yineliyor; “ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluklar ve göreceli kabiliyetlerö ilkesi uyarınca net sıfır emisyonu hedefleyen uzun vadeli düşük sera gazı emisyonu geliştirme stratejilerinin öneminin altını çiziyoruz. Kongo Havzası, Sahel bölgesi ve minik ada ülkeleri iklim komisyonları benzer biçimde iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bölgesel girişimleri destekliyoruz. Afrika’nın küresel emisyonlara minimum katkıda olmasına karşın iklim değişikliğinin etkilerinden en oldukca etkilenen kıtalardan biri bulunduğunun farkındayız. Gelişmiş ülkeleri, anlamlı tesir azaltma eylemleri, benimsemeler ve afet risk yönetimi için 2025 yılına kadar 100 milyar dolarlık senelik iklim finansmanı hedefine ulaşmaya ve iklim değişikliğine karşı kuvvetli bir küresel yanıtın önünü açacak olan bu hedefi gelecek yıllarda hızlandırmaya kuvvetle çağırıyoruz. Mısır’ın 2022’de COP27’ye evsahipliği yapmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ortaklık Zirvelerimiz Afrika-Türkiye işbirliğinin tamamına stratejik rehberlik sağlamaktadır. Buna ile Afrika ülkeleri içinde ikili düzeyde, Türkiye ile her bir Afrika ülkesi içinde meydana gelen Afrika-Türkiye ortaklaşa iş de bunu tamamlamaktadır. Birleşmiş Milletler kurumları ve organları ve yerine nazaran İslam İşbirliği Teşkilatı organları benzer biçimde internasyonal kuruluşlarla beraber meydana gelen ortaklaşa iş de kayda kıymet düzeydedir. Internasyonal sözleşmelere; bilhassa de devletlerin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı ile iç işlerine müdahale etmeme ile ilgili hükümlere ve bilhassa BM Şartı’na bağlılığımızı teyit ediyoruz. Yasal olarak oluşturulmuş hükümetleri devirmeye yönelik her türlü silahlı sertliği ve darbe girişimini kınıyoruz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun ilgili kararları doğrultusunda, Devletleri, bilhassa gelişmekte olan ülkelerde ekonomik ve toplumsal kalkınmanın tam olarak gerçekleşmesini engellemiş olan, internasyonal hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı’na uygun olmayan her türlü ekonomik, mali yada ticari önlemi duyuru etmekten ve uygulamaktan kaçınmaya kuvvetli bir halde teşvik ediyoruz. Bu eylemler ek olarak ilgili Afrika ülkelerinin kovid-19 salgınının etkilerine cevap verme kapasitesini düşürürken, nüfuslarının genel refahını da etkilemektedir. Arap-İsrail çatışmasının, başkenti Doğu Kudüs olan, Haziran 1967 sınırlarına haiz, bağımsız Filistin Devleti’nin kurulmasını sağlamak amacıyla, Afrika Birliği Asamblesi Bildirisi, internasyonal hukuk ilkeleri ve ilgili tüm Birleşmiş Milletler kararları uyarınca barışçıl yollarla çözümüne olan desteğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Sıhhat, sulh, güvenlik, yönetişim ve hakkaniyet, insan odaklı kalkınma ve kuvvetli ve sürdürülebilir gelişme ile ilgili olması sebebiyle küresel alandaki güncel mevzularda işbirliğimizi güçlendirmeyi taahhüt ediyoruz. Bir sonraki Zirveye kadar olan dönem için gerçekleştireceğimiz ortak emek harcamalar, Gündem 2063’te yer edinen bir çok alanı kapsayacak olmakla beraber, aşağıdaki üç başlık altında özetlenebilir: Sulh, güvenlik ve hakkaniyet, insan odaklı gelişme, kuvvetli ve sürdürülebilir gelişme. Bu alt temalar, bir sonraki Zirveye kadarki 2022 – 2026 periyodu için bir Ortak Fiil Planı vesilesiyle beş stratejik ortaklaşa iş alanı altında aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: Sulh, Güvenlik ve Yönetişim; Tecim, Yatırım ve Endüstri; Eğitim, BTİ becerileri, Gençlik ve Hanım Gelişimi; Altyapı Geliştirme ve Ziraat; Dayanıklı Sıhhat Sistemlerinin Teşvik Edilmesi. 

ETİKETLER: , ,
YAZAR BİLGİSİ
webhane
Web Hane ne yapar; İlgili kaynaklardan edindiğim bilgilendirici yazıları sizler için derleyip bir araya getirerek keyif almanız için elimden geleni yapıyorum. Fikri mülkiyetinizin olduğunu düşündüğünüz yazılar, resimler, videolar yada farklı bir şey gördüyseniz kesinlikle yorum, mesaj gibi seçeneklerle dönüş yaparak mülkiyetinizi sunabilirsiniz.
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.