Dezenformasyonla savaşım yasa teklifi komisyondan geçti

16.06.2022
Dezenformasyonla savaşım yasa teklifi komisyondan geçtiGerçek bilgiyi bozmaya yönelik davranışları engellemek adına oluşturulan yasa teklifi TBMM Hakkaniyet Komisyonu’nda kabul görmüş oldu.

Dezenformasyonla savaşım amacıyla atılan adımlar netice vermeye başladı.

İnternet haber sitelerini de süreli gösterim kapsamına alan yasa teklifinin TBMM Hakkaniyet Komisyonu’nda kabul edilmesiyle beraber birçok tedbir hayata geçirilecek.

Kamu barışını bozmaya yönelik hareketlere hapis cezası

Halk içinde kaygı, korku yada ürkü saikiyle ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu güvenliği ve genel sağlığı ile gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde açıkca yürüyerek kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Suçun failin gerçek kimliğini gizlemek suretiyle yada bir terör örgütünün faaliyetleri çerçevesinde işlenmesi halinde cezalar yarı oranında arttırılacak.

Ulusal İstihbarat Teşkilatının faaliyetleri ve personeline yönelik kabahat teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.

Hakim tarafınca verilen içeriğin çıkarılması yada erişimin engellenmesi sonucuna mevzu kişilik hakkının ihlaline ilişkin yayının başka web adreslerinde de yayınlanması durumunda, ilgili şahıs tarafınca Birliğe müracaat edilmesi halinde mevcut karar bu adresler için de uygulanacak. Müracaatın, Birlik tarafınca kabulüne karşı itiraz, sonucu veren hakimliğe yapılacak. İnternet sitesindeki yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesi kararlarında bu fıkra hükmü uygulanmayacak.

Basın kartı düzenlemesi

Kabul edilen teklifle, basın özgürlüğü ve bu özgürlüğün kullanımı ile basın kartına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek. Basın kartı düzenlemesi bakımından basın kartı talep eden medya mensupları ve enformasyon görevlileri kanun kapsamına dahil edilecek.

İnternet haber sitelerinde, etkinlik gösterdiği iş yeri adresi, ticari unvanı, elektronik posta adresi, yazışma telefonu ve elektronik tebligat adresi ile yer sağlayıcısının adı ve adresi yazışma başlığı altında bulunduracak.

İnternet haber siteleri

Gösterim durdurma müeyyidesi web haber siteleri bakımından uygulanmayacak. İnternet haber sitesinin bu hükme uymaması halinde Basın İlan Kurumu iki hafta içinde eksikliğin giderilmesini ister. İstemin iki hafta içinde yerine getirilmemesi durumunda Basın İlan Kurumu web haber sitesi vasfı kazanılmadığının tespiti amacıyla Asliye Ceza Mahkemesine başvurur.

Mahkeme en geç iki hafta içinde karar verir. İnternet haber sitesinde gösterilen içerikler iki yıl süre ile muhafaza edilecek. İnternet haber sitesinde ziyan olan kişinin düzeltme ve yanıt yazısı yazıyı almış olduğu tarihten itibaren en geç 1 gün içinde yayımlanmak zorunda olacak.

Gösterilen düzeltme 24 saat ana sayfada duracak. Basın kartı başvurusu, türleri, niteliği, alabilecek kişiler, basın kartı alabilecek kişilerde aranacak şartlar belirleniyor. Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü her ayın sonunda resmi duyuru ve reklam verilebilecek olan mevkuteler ile web haber sitelerinin adları ve vasıfları ihtiva eden listeyi Bası İlan Kurumu sitesi üstünden duyuracak.

İlanlar Basın İlan Kurumu aracılığı’nda yapılacak

İHA’nın haberine bakılırsa, internet haber siteleri resmi duyuru ve reklam yayınlayacakların taşıması ihtiyaç duyulan vasıflar ve yerine getirilmesi ihtiyaç duyulan sorumluluklar ile yayına ilişkin usul ve esaslar maddenin yürürlüğe girmiş olduğu tarihten itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafınca altı ay içinde çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

Gazete ve web haber sitesi ilanları Basın İlan Kurumu aracılığı usulde yapılacak. Toplam muhammen bedeli 500 bin TL kadar olan satışlar için gazete yada web haber sitesi ile duyuru yapmış olup yapamayacakları icra dairesince alakadarların menfaatleri dikkate alınarak karar verilecek.

Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi komisyondan geçti #1

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.