Ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi Komisyon’da kabul edildi

15.04.2022
Ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi Komisyon’da kabul edildiTBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen yasa teklifiyle, yabancı paraların Türk lirasına dönüştürülmesi durumunda faiz ve kar payları vergi istisnası kapsamına alınacak.


Ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi Komisyon'da kabul edildi

Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 655 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Yalnızca gerçek kişilere ilişkin olup ticari işlemlere mevzu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarları değil, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ilişkin olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve katılım fonu da TMSF tarafınca sigorta edilecek.

AB mevduat sigortacılığı kriterlerine uyum sağlanacak

Böylece AB mevduat sigortacılığı kriterlerine uyum sağlanacak. Hakkında batkı sonucu verilmemiş yada iradi tasfiyeye giren kredi kuruluşunun tasfiyesinde ise İcra ve İflas Kanunu’nda düzenlenen adi ve rehinli alacakların sıralaması geçerli olacak. TMSF kaynaklarının, çözümleme rezervi ile mevduat sigortası rezervinden oluşması sebebiyle ödemenin, mevduat sigortası rezervinden yapılmasına yönelik düzenleme yapılacak.

Bankalarda söz mevzusu teknik altyapının kurum, işleyiş ve denetimine ilişkin kuralların TMSF Fon Kurulu tarafınca belirlenmesi yönünde değişim yapılacak. Bu düzenleme yayımından 3 ay sonrasında yürürlüğe girecek. Teklifle, sigorta kapsamı haricinde kalan mevduat ve katılım fonları da belirleniyor.

Bu kapsamda ilgili kredi kuruluşunun hakim ortakları ya da nitelikli hisse sahiplerine, bunların kontrolünde bulunan tüzel kişilere, gerçek şahıs hakim ortakların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve katılım fonu ile öteki hesaplar; ilgili kredi kuruluşunun yönetim yada müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına yada beraber denetim etmiş olduğu tüzel kişiler ve ortaklıklar ile ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ilişkin mevduat ve katılım fonu ile öteki hesaplar; Fon Kurulu tarafınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) görüşü alınmak suretiyle belirlenen öteki mevduat, katılım fonu ve hesaplar sigortaya doğal olarak olmayacak.

TMSF Fon Kurulu başkan yardımcılarının sayısı 3’e çıkarılacak

TMSF Fon Kurulu başkan yardımcılarının sayısı 2’den 3’e çıkarılacak. TMSF’nin yönetimsel yapılanmasındaki vazife dağılımı, artan iş yükünün etkin ve süreçleri hızlandıracak şekilde yürütülmesi için kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilecek, ihtiyaca binaen müdürlük sayısı artırılacak ve destek personelin istihdamına yönelik değişim yapılacak.

TMSF Fon Kurulu üyeleri ve Fon mensubunun, Bankacılık Kanunu’nda yazılı görevlerine ilişkin karar, fiil ve işlemleri sebebiyle Fon’un yapmış olduğu ödemeyi ilgililerinden talep etmesi hususunda düzenleme yapılarak, BDDK’nin yapmış olduğu bu ödemeleri, kusurlu bulunan ilgililerinden talep etme hakkı saklı tutulacak.

Sıra cetveline itiraz süresi 15 güne uzadı

Bankacılık Kanunu ile TMSF’ye verilen görevlerin yanı sıra ilgili öteki kanunlar ve devlet aleyhine oluşturulan internasyonal davaların takibine ilişkin Cumhurbaşkanlığınca verilen görevlerin ifası esnasında meydana getirilen giderlerin de gerektiği hallerde, hemen sonra ilgililerinden tahsili koşuluyla Fon bütçesinden karşılanabilmesi amacıyla ek düzenleme öngörülüyor.

Teklifle, TMSF tarafınca meydana getirilen ticari ve tutumsal bütünlük satışlarında, mevcut düzenlemeler ve yargı içtihatları gözetilerek, geçmiş dönem borcuna dair kriterlerin daha açık ve anlaşılır olması amaçlanıyor. Finansal kiralama sözleşmelerinin ticari ve tutumsal bütünlük kapsamına alınacak ve ihale bedeline isabet eden tutarın sıra cetveli kesinleşmeden ödenebilecek. Sıra cetveline itiraz süresi, sıra cetvelinin Resmi Gazete’de yayımlanmasından itibaren 15 gün olacak.

Ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi Komisyon da kabul edildi #1

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.