Işgören emeklisinin maaşını artıran madde TBMM’de kabul edildi

13.07.2023
Işgören emeklisinin maaşını artıran madde TBMM’de kabul edildi


Işgören emeklisinin maaşına senenin 6 ayı için enflasyon farkı ile beraber toplamda yüzde 25 zam yapılmasını düzenleyen madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Memur emeklisinin maaşını artıran madde TBMM'de kabul edildi

AA

Milyonlarca işgören emeklisinin beklediği haber geldi.

En düşük işgören maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açmış olduğu Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin ilk 7 maddesi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kabul edilen maddelere gore Emekli Sandığı emeklileri senenin 6 ayı için enflasyon farkı ile beraber toplamda yüzde 25 zam alacak.

Düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak suretiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Bir defaya mahsus olmak suretiyle ek MTV uygulanacak

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak suretiyle bir defaya mahsus olmak suretiyle ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulanacak.

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, tayyare ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 geçmişine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar ek MTV kapsamında olacak.

Ek MTV, 2023 yılı için gerçekleşme ettirilen MTV tutarı kadar olacak, iki eşit taksitte gerçekleşme ettirilecek ve ek MTV’nin ilk taksiti düzenlemenin yayımlandığı ayı izleyen ayın sonuna kadar ödenecek.

Teklifin temmuz ayı içinde kanunlaşması halinde ek MTV’nin ilk taksiti ağustos ayı sonuna kadar ödenecek, ikinci taksitinin ise kasım sonuna kadar ödenmesi gerekecek.

Memur emeklisinin maaşını artıran madde TBMM'de kabul edildi

Örnek olarak 1-3 yaş arası, motor hacmi 1301-1600 santimetreküp olan taşıtının ocak ayındaki birinci taksiti için 1846, temmuz ayındaki ikinci taksiti için 1846 lira ödemesi ihtiyaç duyulan yükümlü teklifin bu ay kanunlaşması halinde ağustos ayı sonuna kadar 1846, kasım ayı sonuna kadar gene 1846 lira ek vergi ödeyecek, örnekte verilen vasıta üstünden 2023 senesinde toplamda 3 bin 692 lira ödeyecek olan yükümlü ek MTV ile toplam 7 bin 384 lira ödemiş olacak.

Kanunun yayımı zamanı ile 31 Aralık 2023 tarihleri içinde ilk kez kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlara ilişkin ek MTV ise bu taşıtların MTV’si ile beraber peşin ödenecek, ek MTV bir defaya mahsus uygulanacak ve genel bütçe geliri olarak kaydedilecek.

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle Gömü ve Maliye Bakanlığı’nca Vergi Usul Kanunu kapsamında mücbir sebep hali duyuru edilen yerlerde zelzele zamanı itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, zelzele sebebiyle yıkılan yada ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ilişkin taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile zelzele sebebiyle eşi yada birinci aşama kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ilişkin taşıtlar ek MTV’den müstesna olacak.

Hak sahipliği işlemlerine e-Devlet yöntemiyle kolaylık getirildi

Teklifle Umumi Hayata Etkili Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna geçici madde eklendi.

Buna gore 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği başvurusunun yapılacağına dair duyuru mahallinde mülki yönetim amirliğince ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi web sitesinde duyuru edilecek.

Duyuruda duyuru tarihinden itibaren 2 ay içinde mahallinde mülki yönetim amirliklerine yada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca belirlenen müracaat merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üstünden müracaat yapılabilecek, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı gerektiğinde başvurular için en fazla 1 ay ek süre verebilecek.

Müracaat neticeleri mahallinde mülki yönetim amirliğince, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi web sitesinde ve e-Devlet Kapısı üstünden duyuru edilecek.

Gerçek sahibi kabul edilmeyenler 15 gün içinde mahallinde mülki yönetim amirliklerine yada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafınca belirlenen müracaat merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üstünden itiraz edebilecek.

Ek olarak depremlerde binaları zarar görenler için devletin konut kredisi açma ve bina yapma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde ihtimaller içinde mağduriyetlerin giderilmesi, afetzedelere eşit seviyede yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bazı kısıtlayıcı hükümlerden muafiyet sağlanacak.

Internasyonal kuruluşlardan sağlanacak dış kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler her türlü vergi, fotoğraf, katılma oranı, ücret ve harçtan müstesna tutulacak.

Ulusal ve internasyonal projeler kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca ithal edilen yada ettirilen malzemeler, gümrük vergisi ve bu vergi ile beraber alınan her türlü vergi, fotoğraf, harç, fon ve öteki mali mükellefiyetlerden müstesna olacak.

Memur emeklisinin maaşını artıran madde TBMM'de kabul edildi

Yabancı devlet harp okullarında okutulan askeri öğrencilerin eğitim sürelerinin gönderilecek okulun durumuna gore yıl ve dönem bazında belirlenebilmesi, mezun olana kadar değil belirli sürelerle yabancı devlet harp okullarına talebe gönderilebilmesi, yabancı devlet harp okullarında okutulan bir öğrenciye ayrılacak bütçe ile daha çok öğrencinin kısmi süreli olarak yabancı devlet harp okullarına gönderilebilmesi, ek olarak eğitim süreleri bakımından denk olmayan ve talebe gönderilemeyen bazı ülkelerin harp okullarına da askeri talebe gönderilebilmesi düzenlendi.

Ek olarak kısmi süreli okutulacak öğrencilerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ayrılmaları halinde devletçe meydana getirilen masraflarının tespit ve tahsiline ilişkin düzenleme yapılması, kısmi süreli okutulacak öğrencilerin nasıplarının ve sınıflandırılmalarının yabancı devlet harp okullarından mezun olacak askeri öğrenciler ile aynı usullere doğal olarak olmasına yönelik de düzenleme yapılmış oldu.

Kültür ve Doğa Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında yer edinen zelzele, sel, heyelan, çığ, yangın ve benzeri organik afetler sebebiyle tahrip olan göç eder yada taşınmaz kültür varlıklarının ihyası yada tekrardan inşası amacıyla döner ana para bütçesinden Kültür ve Gezim Bakanı’nın onayıyla genel bütçeye kaynak aktarılabilecek.

Plastik poşetlerin de yer verildiği listedeki ürünler için uygulanan geri kazanım katılım oranı tutarını iki katına kadar artırmaya yada yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Birleşim 14.00’ten itibaren devam edecek

Teklifin ilk 7 maddesinin kabul edilmesinin peşinden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, birleşime ara verdi.

Aranın peşinden Önder, komisyonun yerini almaması üstüne birleşimi saat 14.00’te toplanmak suretiyle kapattı.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.