Ekonomide yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM’de kabul edildi

14.07.2023
Ekonomide yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM’de kabul edildi


TBMM’de kabul edilen kanun teklifiyle ekonomide yeni düzenlemeler geliyor. Yalnızca bu yıl tüm vasıta sahipleri ek MTV ödeyecek. Akaryakıttan alınan ÖTV, 6 aylık enflasyon kadar artacak. Kurumlar Vergisi’nde 5 puanlık artışa gidilecek.

Ekonomide yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi

AA & Ensonhaber

Poşet yasa tasarısı son günlerin en sıcak mevzu başlıklarından biriydi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda en düşük işgören maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 zam yapılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ve bazı vergi artışlarını öngören 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açmış olduğu Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişim Yapılması Hakkında Kanun Teklifi kabul edildi.

İşte poşet yasanın ayrıntıları…

– 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilerinin azaltılması amacıyla ortaya çıkan finansman ihtiyacının karşılanmasında kullanılmak suretiyle bir defaya mahsus olmak suretiyle genel bütçe geliri olarak kaydedilecek olan 2023 yılı için gerçekleşme ettirilen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) kadar ek MTV uygulanacak.

– Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklileri senenin 6 ayı için enflasyon farkı ile beraber toplamda yüzde 25 zam alacak, düzenleme temmuz ayından itibaren uygulanmak suretiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Hak sahipliği işlemlerine e-Devlet yöntemiyle kolaylık getirildi

– Umumi Hayata Etkili Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna eklenen geçici maddeye nazaran 6 Şubat’ta meydana gelen depremler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği başvurusunun yapılacağına dair duyuru, mahallinde mülki yönetim amirliğince ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) resmi web sitesinde duyuru edilecek, duyuru tarihinden itibaren 2 ay içinde mahallinde mülki yönetim amirliklerine yada Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca belirlenen müracaat merkezlerine yazılı olarak ya da e-Devlet Kapısı üstünden müracaat yapılabilecek.

– Depremlerde binaları zarar görenler için devletin konut kredisi açma ve bina yapma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde ihtimaller içinde mağduriyetlerin giderilmesi, afetzedelere eşit seviyede yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla bazı kısıtlayıcı hükümlerden muafiyet sağlanacak.

– Internasyonal kuruluşlardan sağlanacak dış kredi ve hibelerle finanse edilecek projelerin uygulanmasına ilişkin iş ve işlemler her türlü vergi, fotoğraf, katılma oranı, ücret ve harçtan müstesna tutulacak, ulusal ve internasyonal projeler kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nca ithal edilen yada ettirilen malzemeler Gümrük Vergisi ve bu vergi ile beraber alınan her türlü vergi, fotoğraf, harç, fon ve öteki mali mükellefiyetlerden müstesna olacak.

– Zelzele sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında afetzedelere bağışlanacak konutların inşası dolayısıyla kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına meydana getirilen teslim ve hizmetler 31 Aralık 2024 evveliyatına kadar Katma Kıymet Vergisi’nden (KDV) müstesna tutulacak.

– Plastik poşetlerin de yer verildiği listedeki ürünler için uygulanan geri kazanım katılım oranı tutarını iki katına kadar artırmaya yada yarısına kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Yeni Haber Başlığı

Net borç kullanım tutarı 3 katı olarak uygulanacak

– Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a eklenen geçici maddeyle Kahramanmaraş merkezli depremlerin ekonomik ve toplumsal etkilerinin azaltılması sebebiyle ortaya çıkan ilave finansman ihtiyacının karşılanması ve Gömü nakit rezervinin kuvvetli seviyede tutulabilmesi için belirlenen net borç kullanımı tutarı 2023 yılı için Gömü ve Maliye Bakanı ile Cumhurbaşkanı tarafınca artırılan net borç kullanım tutarının 3 katı olarak uygulanacak.

– Cumhurbaşkanı’nın akaryakıt, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün mamullerinin Hususi Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını artırma yada indirme mevzusundaki yetkisinde de değişikliğe gidiliyor; akaryakıtla ilgili listede yer edinen maktu vergi tutarları yada Cumhurbaşkanı’nca bunlara ilişkin belirlenen son olarak maktu vergi tutarları ocak ve temmuz aylarında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafınca duyuru edilen yurt içi üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişiklik oranında bu değişimin ilanı gününden geçerli olmak suretiyle tekrardan belirlenmiş sayılacak, Cumhurbaşkanı uygulama dönemlerini gün yada ay olarak belirlemeye yada belirleyeceği mallar ve aylar itibarıyla tekrardan belirlenmiş sayılan tutarların uygulanmamasına karar vermeye yetkili olacak.

– 31 Temmuz itibarıyla Kovid-19 izninde bulunan hükümlülerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl yada daha azca süre kalanlar yeniden cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecek, 31 Temmuz itibarıyla kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belirli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümlüler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek ek olarak bu hükümlüler cezalarının süresine nazaran minimum 3 ay açık ceza infaz kurumunda kalmak şartıyla 3 yıl daha erken denetimli serbestliğe ayrılabilecek.

Yeni Haber Başlığı

İşverene aylık 500 lira asgari ücret desteği

– İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacıyla 2023 haziran periyodu sonuna kadar her yıl verilen asgari ücret desteğinin süresi uzatılıyor; buna nazaran 2023 yılı temmuz ila aralık aylarında da istihdamı desteklemek için iş gücü maliyetlerini azaltmak suretiyle işverenlere finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak şekilde ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16.66, aylık 500 lira asgari ücret desteği sağlanacak, düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren uygulanmak suretiyle yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

– Kurumlar Vergisi Kanunu’nda meydana getirilen değişiklikle kurumların girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları ile girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının hisse senetlerinden elde edilmiş gelirlere sağlanan kural dışı hariç olmak suretiyle öteki yatırım fonlarından elde ettikleri gelirlere yönelik sağlanan kural dışı ile taşınmaz satışlarından elde edilmiş kazançlara tanınan Kurumlar Vergisi istisnası kaldırılıyor.

– Kurum kazancı üstünden alınan yüzde 20 oranındaki Kurumlar Vergisi yüzde 25’e çıkarılırken Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tutum Finansman Şirketleri Kanunu kapsamındaki firmalar, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, ana para piyasası kurumlan ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları için alınan yüzde 25 oranındaki Kurumlar Vergisi ise yüzde 30’a çıkarılıyor.

– İhracatın teşvik edilmesi amacıyla ihracat meydana getiren kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına 1 puan indirimli olarak uygulanmakta olan Kurumlar Vergisi oranı 5 puan indirimli olarak uygulanacak.

– Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici maddeyle Kurumlar Vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer edinen taşınmazların satışından doğan karın yüzde 50’si olan kural dışı oranı, yüzde 25’e indiriliyor.

Kira zammını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme uzatıldı

Konut kiralarında uygulanacak kira bedelini yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme 1 Temmuz 2024’e kadar uzatılacak, söz mevzusu uygulama bundan önceki kira yılına ilişkin kira bedelinin yüzde 25’ni geçmemesi koşuluyla geçerli olacak, bir yıldan daha uzun soluklu kira sözleşmelerinde bu oranları geçecek şekilde meydana getirilen sözleşmeler fazla miktar yönünden geçersiz sayılacak.

– Kovid-19 hastalığının Türkiye’de yayılmasını önlemek amacıyla kanunlar kapsamında verilen ve 9 Kasım 2022 tarihinden ilkin öğrenim edilen yönetimsel para cezaları iade edilecek.

Yeni Haber Başlığı

Kamu personeline seyyanen 8 bin 77 lira ödeme yapılacak

– Tüm kamu personeline 15 bin 965 gösterge rakamının işgören aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda (8077 lira) ilave ödeme yapılacak, ilave ödemeye hak kazanılmasında ve bu ödemenin yapılmasında personelin aylık yada ücretlere ilişkin doğal olarak olduğu hükümler uygulanacak, bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve sigorta prim kesintisine doğal olarak tutulmayacak.

– Memurların ve öteki kamu görevlilerinin mali ve toplumsal haklarında ocak ayında yüzde 30 oranında meydana getirilen zam ile temmuz ayında yapılacak artışlar ve 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Antak kalma Protokolü kapsamında işçilere ocak ayında yüzde 45, temmuz ayında yüzde 15 oranında artış yapılması sebebiyle ortaya çıkan ödenek ihtiyacının karşılanması için lüzumlu ödeneği eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

– Emeklilik yada yaşlılık aylığı bağlananlara ödenecek aylıklar, emekli ikramiyeleri, bayram ikramiyeleri ve ek ödemeler; bayram ikramiyesinin 2 bin liraya yükseltilmesi; en düşük emekli aylığının 7 bin 500 liraya çıkarılması, asgari ücret artışının devlet katkısı, işveren prim teşviki ve ödeme gücü olmayanların sıhhat prim ödemeleri ile yapılacak ek ödemeler için gereksinim duyulan ödeneğin ilgili yönetim bütçelerine eklemede Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

YAZAR BİLGİSİ
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.